6,051 Reputation

10 yesterday
10 Nov 30
10 Nov 14
-10 Nov 9
10 Oct 28
10 Oct 24
8 Oct 22
10 Oct 21
30 Oct 16
10 Oct 15
20 Oct 14
10 Oct 13
10 Oct 10
0 Oct 9
-10 Oct 1
-10 Sep 30
30 Sep 20
10 Sep 19
18 Sep 17
10 Sep 12
0 Sep 6
10 Aug 1
-2 Jul 22
10 Jul 18
10 Jul 9
-2 Jul 3
40 Jun 27
46 Jun 26
-4 Jun 25
10 Jun 24